Nawigacja

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
Ewa  Klimczak zastępca dyrektora szkoły nauczyciel matematyki
e.klimczaksp15@gmail.com
 
 
Joanna Banasik- Noczyńska nauczyciel wychowania fizycznego
j.banasiksp15gmail.com
 
 
Teresa Banaś dyrektor szkoły -nauczyciel przyrody
t.banassp15@gmail.com
 
 
Ewa Berger nauczyciel j. niemieckiego
e.bergersp15@gmail.com
 
 
Anna Biedal- Tarska nauczyciel języka polskiego
a.biedaltarskasp15@gmail.com
 
 
Joanna Bilińska-Karasek nauczyciel biologii
j.bilinskakaraseksp15@gmail.com
 
 
Julia Bojarska nauczyciel hiszpańskiego
j.r.bojarska@gmail.com
 
 
Babrbara Brol- Jasinska nayczyciel edukacji wczesnoszkolnej
b.jasinskasp15@gmail.com
 
 
Jolanta Charaputa nauczyciel przyrody i geografii
j.charaputasp15@gmail.com
 
 
Jerzy Cieślinski nauczyciel techniki i EDB
j.cieslinskisp15@gmail.com
 
 
Katarzyna Derbis nauczyciel języka polskiego
k.derbissp15@gmail.com
 
 
Monika Dubiel nauczyciel matematyki
m.dubielsp15@gmail.com
 
 
Jolanta Ernst nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
j.ernstsp15@gmail.com
 
 
Aleksandra Gradkowska nauczyciel jezyka angielskiego
a.gradkowskasp15@gmail.com
 
 
Agnieszka Grzesiuk nauczyciel wychowania fizycznego
a.grzesiuksp15@gmail.com
 
 
Justyna Haczelska nauczyciel fizyki
j.haczelskasp15@gmail.com
 
 
Alicja  Imiołek- Myrcik zastępca dyrektora szkoły
a.imiolekmyrciksp15@gmail.com
 
 
Paweł Jasiok nauczyciel wychowania fizycznego
p.jasioksp15@gmail.com
 
 
Krzysztof Jureczek katecheta
k.jureczeksp15@gmail.com
 
 
Bożena Kalinowska nauczyciel języka polskiego
b. kalinowskasp15@gmail.com
 
 
Katarzyna Kałwak nauczyciel fizyki i chemii
k.kalwaksp15@gmail.com
 
 
Andrzej Kanclerz bibliotekarz
a.kanclerzsp15@gmail.com
 
 
Monika Korzuch nauczyciel świetlicy
m.korzuchsp15@gmail.com
 
 
Wioletta Kryńska naucyciel świetlicy
w.krynskasp15@gmail.com
 
 
Małgorzata Kucia-Kanclerz nauczyciel języka polskiego
m.kuciakanclerzsp15@gmail.com
 
 
Elżbieta Kulikowska nauczyciel j. angielskiego
e.kulikowskasp15@gmail.com
 
 
Renata Lendzioszek nauczycieledukacji wczesnoszkolnej
r.lendzioszeksp15@gmail.com
 
 
Małgorzata Lubas nauczyciel wychowania fizycznego
m.lubassp15@gmail.com
 
 
Małgorzata Łysik nauczyciel historii
m.lysiksp15@gmail.com
 
 
Agata Magda pedgog szkolny
a.magdasp15@gmail.com
 
 
Beata Mańka psycholog
b.mankasp15@gmail.com
 
 
Barbara Matuszczyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
b.matuszczyksp15@gmail.com
 
 
Joanna Michlik-Kaczmarek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
j.michlikkaczmareksp15@gmail.com
 
 
Janusz Mikicki nauczyciel techniki / informatyka
j.mikisp15@gmail.com
 
 
Agata Miodek-Wojtyla
a.miodeksp15@gmail.com
 
 
Marzena Nieradzik nauczyciel wychowania fizycznego
m.nieradziksp15@gmail.com
 
 
Danuta Nowaczyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
d.nowaczyksp15@gmail.com
 
 
Anna Nowak logopeda
a.nowaksp15@gmail.com
 
 
Adam Pawłowski nauczyciel języka angielskiego i informatyki
a.pawlowskisp15@gmail.com
 
 
Magdalena Piontek nauczyciel wychowania fizycznego
m.pionteksp15@gmail.com
 
 
Barbara Polka-Przeworska nauczyciel muzyki
b.polkaprzeworskasp15@gmail.com
 
 
Monika Pradelok nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
m.pradeloksp15@gmail.com
 
 
Marta Raczyńska – Zawadzka nauczyciel wspomagający
m.zawadzkasp15@gmail.com
 
 
Elżbieta Sowa nauczyciel języka angielskiego
e.sowasp15@gmail.com
 
 
Danuta Szastok nauczyciel przyrody i biologii
d.szastoksp15@gmail.com
 
 
Zuzanna Świszczorowska nauczyciel języka angielskiego
z.swiszczorowskasp15@gmail.com
 
 
Danuta Wowro nauczyciel języka polskiego
d.wowrosp15@gmail.com
 
 
Dorota Wójcik-Goworek katechetka
d.wojcikgoworeksp15@gmail.com
 
 
Jolanta Wyleżałek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
j.wylezaleksp15@gmail.com
 
 
Magdalena Zdebik nauczyciel matematyki
m.zdebiksp15@gmail.com
 
 
Joanna Zielińska nauczyciel edukacji wczesnoszkonej
j.zielinskasp15@gmail.com

KONTAKT

  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
    ul. Litewska 6
    42-612 Tarnowskie Góry
  • tel. 32 285 51 16
    fax: 32 285 51 16
    e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć