Nawigacja

Ferie zimowe Oświadczenie dla rodziców Dodatkowe dni wolne Stypendium szkolne Poradnik dla rodziców kandydata do klasy I wykaz podręczników do religii na rok 2020/2021 Dziennik elektroniczny KONTO RADY RODZICÓW OBIADY Regulamin przyznawania stypendium Karta zgłoszenia na świetlice Nauczanie eksperymentalne -projekt unijny. Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021 Oświadczenie dla kandydatów do klasy 1 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 Duplikat legitymacji Procedury COVID-19

Stypendium szkolne

Informujemy do dnia 15 września br. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu www.e-urzad.tarnowskiegory.pl w zakładce edukacja-„Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym”.
 

Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w miesiącu sierpniu 2020r. oraz dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie innych okoliczności uzasadniających trudną sytuację materialną.

 

 

KONTAKT

  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
    ul. Litewska 6
    42-612 Tarnowskie Góry
  • tel. 32 285 51 16
    fax: 32 285 51 16
    e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć