Nawigacja

Projekt Unijny

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Gmina Tarnowskie Góry od 01.05.2019 realizuje projekt pod nazwą „Nauczanie
eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych
Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).
Projekt prowadzony jest w 12 miejskich szkołach podstawowych ma na celu poprawę jakości procesu kształcenia i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w zupełnie nowatorskiej metodzie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning zakupionych w ramach w/w projektu.
Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 roku.
Jego wartość to 2 653 012,31 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 387 711,08 zł.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:

 • Matematyka
 • J.angielski
 • J.niemiecki
 • Biologia
 • Geografia
 • Fizyka
 • Chemia

Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów:

 • Matematyka
 • Przyroda
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • J.angielski
 • J.hiszpański
 • J.niemiecki

oraz zajęcia specjalistyczne z psychologiem, o charakterze terapeutycznym, doradztwo zawodowe

TERMIN REKRUTACJI: od 3 września 2019 r. do 13 września 2019 r.

regulamin projektu:

Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_433_2019_-_Regulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

Zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu.pdf

deklaracja uczestnika:

Zalacznik_nr_3_-_deklaracja_uczestnika.pdf

kryteria rekrutacji:

Zalacznik_nr_5_-_kryteria_rekrutacji.pdf

KONTAKT

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
  ul. Litewska 6
  42-612 Tarnowskie Góry
 • tel. 32 285 51 16
  fax: 32 285 51 16
  e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć